Teatermosen

Om os

Teatermosen er et amatørteater der fordyber sig i teaterlege, sminkedage, foredrag og evt. sangundervisning, som er lavet af holdet selv eller af professionelle ude fra. Vi holder fokus på, at alt dette er til, så vi på et senere tidspunkt i sæsonen kan lave et godt teaterstykke og få et godt sammenhold.

Alle over 16 år fra Karlemosen og personer udefra kan være med som:

Har og ikke har spillet teater før.

Gerne vil bidrage med at hjælpe (så om: stå i baren/køkkenet, skrive et manuskript, finde ting og sager til forestillingen, osv.)

Vil spille på instrumenter (forudsat at du kan det og har instrumenter)

Vil lave sceneopsætning / lyd / lys

Vil sy kostumér eller lave andet kreativt,som øre, hatte ogsmykker, osv.

I Teatermosen er det skuespillernes talenter der sætter grænsenfor hvilket teaterstykke der kan spilles. Såsom, alm. teater, drama, monologer, musical, børneteater, revy og sketches. Teatermosen har fokus på sammenhold, men hjælper / sceneopsætter / kostume - maker/musikker behøver ikke at møde op hver gang, men vi ser helst du er så engageret som muligt.

Vi øver en gang om ugen, tirsdage mellem 19:00 - 21:00. i Karlemosens beboerhus (kulturhus) og teaterstykker opføres i en weekend. Så prøv at være med, da det giver et godt sammenhold og hvem ved, du kunne jo få det sjovt ;)

Teatermosen is an amateur Theater grupe who immerses itself in the theater games, make - up days, lecture and possible. singing lessons, which are made by the team itself or by professionals from the outside. We remain focused on all of this so that we later in the season could make a good play and have a good kommunity.

Anyone over 16 years from Karlemosen and outsiders can help by:

Haveing and not haveing played theater before. Would like to contribute by helping (such as: stand at the bar /kitchen, write a script, find stuff / props for the show, etc.).

Will play instruments (provided that you can and have instruments)

Will make staging / sound / light

Will sew costumes or do anything creative, such as ears, hats and jewelry, etc..

In Teatermosen it's the actors' talents that sets the limit for what plays can be played. Such as, plain. theater, drama, monologues, musicals, children's theater, cabaret and sketches. Teatermosen focus' on unity but helpers / scene sets / costume - makers / musicians does not have to show up every time, but we hope anyway that you are as committed as possible.

We practice once a week, on Tuesdays between 19:00 - 21:00. in karlemosens communal house (culture center) and the plays performed in a weekend. So try to join us, as it provides a good relationship and who knowsyou could have fun;)

Øvested

Karlemosevej 73B

4600 Køge

Tirsdag kl 19:00 - 21:00 efter aftale

Kontakt Person

Pia Bjørn

Tlf: +45 23327759

Mail: pippiwiski@live.dk